Regulamin pobytu gości w Wilkowej Chacie

 1. Warunkiem koniecznym pobytu i korzystania z domku Wilkowa Chata jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Rezerwacji można dokonać w formie pisemnej poprzez stronę www.wilkowa-chata.pl, e-mail wilkowachata76@gmail.com lub sms 607 954 200.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie wyznaczonym przez właściciela na numer rachunku bankowego wskazany w sms, w wiadomości e-mail.
 4. Wyznaczony termin wpłaty zadatku jest wiążący i jego przekroczenie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Zadatek pozostaje bezzwrotny.
 5. Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Zarządcy, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 6. Zabrania się używania grilla w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian domku.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (zakaz nie dotyczy specjalnie wyznaczonych miejsc).
 8. Dopuszcza się palenie otwartego ognia w miejscu do tego wyznaczonym.
 9. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 10. Liczba dni pobytu w Wilkowej Chacie określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem bądź sms po dokonaniu wpłaty zadatku.
 11. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić obiekt do godziny 22.00.
 12. Nocowanie w domkach osób odwiedzających jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z Gospodarzem.
 13. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w domkach.
 14. Właściciel Wilkowej Chaty zastrzega sobie prawo do wyrażania indywidualnej zgody na pobyt zwierząt (pies, kot). Jeśli taka zgoda zostanie wyrażona:
  • zabrania się aby pies, kot wchodził na meble oraz pozostawał sam w domku.
  • właściciel psa, kota odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa, kota a także zobowiązany jest do pilnowania aby jego pies, kot nie zakłócał wypoczynku innych Gości.
  • właściciel psa, kota zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości przez niego pozostawionych.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie, w tym niedostępność mediów, od nas niezależne a także za ich skutki.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia domków i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, zwierząt za które odpowiada (dzieci, zwierzęta itp.).
 17. Obowiązkiem Gościa jest powiadomienie Gospodarza o powstaniu szkody w domkach, na posesji lub o jej stwierdzeniu.
 18. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie domków i w domkach. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 19. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do pilnowania dzieci podczas zabawy na placu zabaw. Za dzieci pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach świec bez osłony (szklanej, metalowej itp.) oraz niebezpiecznych urządzeń mogących zaprószyć ogień.
 21. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż. zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 22. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucze do domku, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50zł.
 23. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, Gospodarz ma prawo wymówić domek w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 24. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie domków Wilkowa Chata jest dla gości bezpłatny i niestrzeżony.
 25. Teren obiektu jest monitorowany. Gość wynajmujący domek równoznacznie wyraża zgodę na monitoring. Gościom obiektu nie wolno dotykać kamer monitorujących oraz ich wyłączać.
 26. Gospodarz służy wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Miłego i udanego wypoczynku :)MagdalenaWilkowa Chata